5 najlepszych gier doskonalących dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, dla dzieci klas I-III i nie tylko!

25 kwietnia 2017 | Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Szkoła podstawowa, Wiek 0-6, Wiek 6+

Wybrałam dla Was kilka uwielbianych przez dzieci zabaw, które z powodzeniem możecie wykonać w domu. Mają one za zadanie nie tylko doskonalić umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia czy dzielenia. Powodują zwiększenie intelektualnego wysiłku, co przekłada się na rozwój sprawności myślenia i działania. Uwalniają dziecko od negatywnych napięć emocjonalnych, a towarzyszące im pozytywne emocje pozwalają na szybsze opanowanie materiału. I chyba najważniejsze – zabawy te, nawet przy wielokrotnych powtórzeniach nie powodują znudzenia!

Zanim zaczniemy…

Bawiąc się z dzieckiem starajmy wykonywać działania na poziomie zakresu wiedzy dziecka. I tak:

  • Uczeń klasy 1 powinien umieć dodawać i odejmować liczby od 1 do 10.
  • Uczeń klasy 2 powinien umieć dodawać i odejmować liczby od 1 do 100, mnożyć i dzielić w zakresie do 30.
  • Uczeń klasy 3 powinien umieć dodawać, odejmować liczby od 1 do 100, mnożyć i dzielić w zakresie do 100.

W przypadku, gdy grają ze sobą dzieci w różnym wieku wskazane jednak jest, by każde z nich wykonywało działania na swoim poziomie.
Podczas zabaw można poprosić pozostałych graczy, by sprawdzali, czy ułożone działania są poprawne.

Kto pierwszy ten lepszy!

Liczba graczy: Minimum dwóch.

Potrzebne będą: Każdy gracz otrzymuje karty z numerami od 1 do 10, kartkę papieru, coś do pisania. Potrzebne będą też dwie kostki. Karty do gry można wykonać samemu, lub wydrukować tutaj – Karty do gry – Kto pierwszy ten lepszy. Można też użyć zwykłych kart do gry.

Zasady gry: Gracz rzuca kośćmi do gry. Z liczby oczek, które wypadną gracz układa w pamięci lub pisze na kartce działanie matematyczne. Wynikiem działania musi być jedna z liczb znajdujących się na dowolnej karcie gracza. Po wykonaniu poprawnego działania gracz odkłada kartę na drugą stronę.
Przykładowo gracz wyrzucił 2 i 3. Uczeń klasy 1 może wykonać takie działania jak: 2+3=5, wówczas odkłada kartę o numerze 5 lub 3-2=1 i odkłada kartę o numerze 1. Uczeń starszych klas może wykonać dodatkowo takie działanie jak: 2*3=6, wówczas odkłada kartę o numerze 6.
Kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa!

Domino inaczej

Liczba graczy: Jeden + rodzic (który będzie czuwał nad przebiegiem gry).

Potrzebne będą: Standardowe domino, kartka papieru i coś do pisania. Domino można też pobrać w wersji papierowej tutaj: Standardowe domino.

Zasady gry: Rodzic prosi dziecko, by wybrało sobie w myślach liczbę od 1 do 10 lub do 12 (w zależności od zdolności dziecka). Liczbę może zapisać sobie na kartce. Dziecko wybiera na przykład 6. Układa domino w ten sposób, by dwa sąsiadujące ze sobą pola dały w sumie wynik 6. Stara się wykorzystać wszystkie elementy.

Wersja z mnożeniem dla uczniów klasy 2 i 3: Dziecko wybiera liczbę od 1 do 36 i układa domino w ten sam sposób, lecz sąsiadujące ze sobą pola mnoży.

Domino matematyczne

Liczba graczy: Jeden + rodzic (który będzie czuwał nad przebiegiem gry), dwóch graczy lub więcej.

Potrzebne będą: Domino matematyczne, kartki papieru i coś do pisania, ewentualnie kostka do gry. Domino matematyczne można wykonać samemu lub wydrukować przykładowe tutaj:

Domino matematyczne klasa 1.
Domino matematyczne klasa 2.
Domino matematyczne klasa 3.

Zasady gry: Takie same, jak przy klasycznym domino.
Jeśli gra jeden gracz, to otrzymuje wszystkie kartki z działaniami.
Jeśli gra dwóch lub więcej graczy, to wybieramy osobę rozpoczynającą – można rzucić kostką do gry, by ją wylosować.
Wszystkie kartki odwracamy i każdy gracz wybiera po jednym, nie pokazując co wybrał pozostałym graczom. Jeśli jest 2 graczy, każdy wybiera po 8 kartek; 3 graczy – po 7 kartek; 4 graczy – po 5 kartek. Pozostałe kartki stanowią tzw. talon.
W tym momencie wszyscy gracze mogą na swoich otrzymanych kartkach napisać wyniki działań. Do szczegółowych obliczeń mogą być potrzebne osobne kartki.
Pierwszą kartkę wykłada osoba rozpoczynająca grę.
Następna osoba jest zobowiązana dołożyć następną kartkę w taki sposób, aby dopasować wynik jednej z połówek do połówki wcześniej wyłożonej kartki. Przykładowo jeśli na jednym końcu jest wartość 2 a na drugim 6, to musi się dołożyć taką kartkę, którego jeden z końców ma wartość 2 lub 6.
Puste pole oznacza 0 i pasuje tylko do pustego pola.


Jeśli gracz nie ma odpowiedniej kartki, wtedy dobiera jedną kartkę z talonu. Jeśli dobrana kartka także nie pasuje, wówczas gracz traci kolejkę.
Wygrywa ten gracz, który pozbędzie się pierwszy wszystkich kartek.
Gra kończy się także wówczas, gdy wyczerpią się nierozdane domina i żaden z graczy nie będzie miał możliwości dołożenia kartki do żadnego z końców łańcucha – grę wygrywa ten, który posiada mniejszą sumę wszystkich liczb, stanowiących wynik działań na swoich niewykorzystanych kartkach.

Hokus-Pokus

Liczba graczy: Minimum dwóch.

Zasady gry: Gracze siadają kręgiem. Ustalają zasady, na przykład – Hokus to będzie liczba 3 i jej wielokrotności (6, 9, 12, 15 …), Pokus liczba 4 i jej wielokrotności (8, 12, 16, 20 …) a Hokus-Pokus wspólna wielokrotność liczb 3 i 4 (12, 24 …). Uczestnicy  liczą od 1 do nieskończoności, ale bez wymieniania liczb, które ustalili wcześniej, zamiast nich wypowiadają słowa Hokus, Pokus, Hokus-Pokus.
Kto popełni błąd, odpada z gry. Zwycięzcą jest osoba, która najdłużej pozostała w grze.

Przykład: W grze biorą udział: Agata, Marek, Julia, Tomek, Zuzia.
Agata: 1, Marek: 2, Julia: Hokus, Tomek: Pokus, Zuzia: 5, Agata: Hokus, Marek: 7, Julia: Pokus, Tomek: Hokus, Zuzia: 10, Agata: 11, Marek: Hokus-Pokus  …

Kto pierwszy do mety

Liczba graczy: Minimum dwóch.

Potrzebne będą: Tablica liczbowa – dla uczniów klasy 1 zawierająca liczby od 1 do 12, dla uczniów klasy 2 i 3 zawierająca liczby od 1 do 100. Tablice można pobrać i wydrukować tutaj: Tablica do 12, Tablica do 100. Dwie kostki do gry i kilka pionków, dla każdego gracza w innym kolorze.

Zasady gry:

Wariant dla uczniów 1 klasy: Każdy gracz rzuca kośćmi do gry, liczbę oczek dodaje lub odejmuje – na przykład 5+3=8, 5-3=2. Na tablicy zamalowuje pole, na którym występuje ta suma – 8 lub różnica – 2. Jeśli pole jest już zamalowane, gracz układa inne działanie lub rzuca kostkami jeszcze raz. Gdy wszyscy gracze zamalują już swoje wyniki, to znowu każdy z graczy po kolei rzuca, tym razem jedną kostką do gry i przesuwa pionek o liczbę wyrzuconych oczek. Jeśli stanie na zamalowanym polu traci kolejkę. Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do 12.

Wariant dla uczniów 2 i 3 klasy: Każdy gracz rzuca kośćmi do gry, liczbę oczek mnoży – na przykład 5*3=15. Na tablicy zamalowuje pole, na których występują te liczby i ich iloczyn – 5, 3 i 15.  Jeśli pole jest już zamalowane, gracz układa inne działanie lub rzuca kostkami jeszcze raz. Gdy wszyscy gracze zamalują już swoje wyniki, to znowu każdy z graczy rzuca kośćmi i przesuwa pionek o liczbę wyrzuconych oczek. Jeśli stanie na zamalowanym polu traci kolejkę. Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do 100.

Zobacz także

Komentarze

comments